Hotararile Consiliului Local

Hotarari 2022

Hotărârea nr.50 din 27.12.2022 privind aprobarea incheierii unui contract de servicii juridice

Hotărârea nr. 49 din 27.12.2022 privind validare dispoziția nr.636 din 21.12.2022

Hotărârea nr.48 din 27.12.2022 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2023

Hotărârea nr.47 din 15.12.2022 privind constituirea unui drept real de folosință asupra unui teren în suprafața de 2400 mp

Hotărârea nr.46 din 15.12.2022 privind organizarea rețelei scolare pentru anul scolar 2023-2024

Hotărâre nr. 45din 15.12.2022 privind schimbare destinție terenului de 1245 mp

Hotărarea nr.44 din 15.12.2022 privind aprobarea cuantumului burselor lunare de performanță de merit de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar

Hotărârea nr.43 din 15.12.2022 privind indexarea impozitelor pe mijloacele de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone in anul 2023

Horărârea nr.42 din 15.12.2022 privind înregistrarea în inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat a suprafeței de 127608 ha

Hotărârea nr.41 din 15.12.2022 privind aprobarea devizului general actualizat al obiectivului de investiții Modernizare drumuri de interes local în comuna Cornesti

Anexa la HCL nr. 41 din 15.12.2022

Hotărâre nr.40 din 28.11.2022 privind dezmembrarea unui teren extravilan având cateforia de folosință pășune aparținând domeniului public al comunei Cornești județul

Hotărâre nr.39 din 28.11.2022 privind rectificarea bugetului local pe trim.IV pentru anul 2022

Hotărârea nr.38 din 24.11.2022 privind rectificarea bugetului local pe trim.IV pentru anul 2022

Hotarărea nr.37 din 24.11.2022 privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întarziere aferente

Hotararea nr.36 din 24.11.2022privind alegerea preşedintelui de şedinţă care să conducă lucrările sedințelor Consiliului local

Hotărâre nr.35 din 31.10.2022 privind rectificarea bugetului local pe trim.IV pentru anul 2022

Hotărârea nr. 34 din 31.10.2022 pentru validarea dispoziţiei nr.314 din 22.09.2022 2 și a dispoziției nr. 315 din 28.09.2022

Hotărârea nr.33 din 31.10.2022 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local Cornești în Consiliul de Administrație al ȘCOLII GIMNAZIALE CORNEȘTI pentru anul școlar 2022-2023

Hotararea nr.32 din 12.09.2022 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2023

Anexa la hotărâre nr.32 din 12.10.2022

Hotărârea nr.31 din 31.08.2022 privind aprobarea colaborării comunei Cornești cu Asociația județeană a vânătorilor și pescarilor sportivi Dâmbovița

Hotărârea nr.30 din 31.08.2022 privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al com.Cornești în trim.II 2022

Anexa nr.2 la hotărârea nr.30 din 31.08.2022

Anexa nr.1 la hotararea nr.30 din 31.08.2022

Hotărâre nr.29 din 17.08.2022 pentru participarea la Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public

Hotărâre nr.28 din 17.08.2022 privind alegerea presedintelui de sedintă

Hotărârea nr.27 din 28.07.2022 privind rectificarea bugetului local pe trim.III pentru anul 2022

Hotărâre nr.26 din 28.07.2022aprobarea Devizului general actualizat pe surse de finanţare după finalizarea procedurilor de achiziție pentru obiectivul de investiţii ”Construire şi dotare dispensar în comuna

Hotărârea nr.25 din 30.06.2022 privind rectificarea bugetului local pe trim.II pentru anul 2022

Hotararea nr.24 din 30.06.2022privind aprobarea iniţierii procedurii de închiriere prin licitație publică a unui imobil- teren în suprafață de 85,64 mp și a documentației de atribuire

Hotararaea nr.23 din 30.06.2022privind aprobarea iniţierii procedurii de închiriere și a documentației de atribuire a unui spațiu din imobilul Școală veche Cornești

Hotararare nr.22 din 30.06.2022privind aprobarea iniţierii procedurii de închiriere și a documentației de atribuire a imobilului Cămin cultural Cornești în suprafață de 281 mp

Hotarare nr. 21 din 30.06.2022 privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pentru anul 2021

Hotararea nr.20 din 31.05.2022 privind aprobarea aderării comunei Nicolae Bălcescu județul Constanța la Asociației de Dezvoltare Intercomunicată ”Apă – Canal Constanța”

Hotararea nr.19 din 24.05.2022 privind aprobarea participării în cadrul proiectului “Sistem de monitorizare și siguranță a spațiului public în Comuna Cornești, Județul Dâmbovița”

Hotararea nr.18 din 24.05.2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă care să conducă lucrările sedințelor Consiliului local

Hotărare nr.17 din 20.04.2022privind completarea anexei 2 la hotărârea Consiliului local nr. 25 din 31.07.2017

Hotarare nr.16 din 20.04.2022privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiție „EXTINDERE REȚEA DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA CORNEȘTI, JUDEȚU

Hotarare nr.15 din 20.04.2022 privind indexarea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2023

Hotarare nr.14 din 20.03.2022 privind aprobare PUZ

Hotărâre nr.13 din 20.04.2022 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general pentru obiectivul ” Extindere retele de gaze naturale în comuna Cornești, jud.Dâmbovita”

Hotărârea nr. 12 din 31.03.2022 privind aprobarea rectificării bugetului local în trim.I pentru anul 2022

Hotararea nr. 11 din 31.03.2022 privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor şcolare aferente anului şcolar 2021-2022

Hotărârea nr.10 din 31.03.2022 privind aprobarea Convenţiei de colaborare între Consiliul Local Cornești şi Societatea Naţională de Cruce Roşie din România Fili

Hotărârea nr. 9 din 11.02.2022 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2022

Hotărârea nr.8 din 09.02.2022 privind aprobarea modificării cererii de finanțare pentru obiectivul Amenajare sanțuri, podețe, trotuare și accese la proprietăți

Hotărârea nr.7 din 09.02.2022 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general ”Construire pod peste râul Cricovul Dulce satul Ungureni comuna Cornești județul Dâmbovița

Hotărârea nr.6 din 09.02.2022 privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiție Modernizare și eficientizare sistem de iluminat public stradal parțial

Hotărâre nr. 5 din 09.02.2022 privind aprobarea cuantumului taxei de habitat

Hotărârea nr.4 din 09.02.2022 privind inițierea procedurii de închiriere a unor suprafete de pașune

Hotărârea nr. 3 din 09.02.2022 privind alegerea președintelui de ședință

Hotărârea nr.2 din 31.01.2022 privind aprobarea devizului general actualizat- faza proiect tehnic al obiectivului Infiinţare centru de zi pentru persoane vârs

Hotărâre nr. 1 din 31.01.2022 privind aprobare planului actiuni și lucrări de interes local pentru anul 2022 (002)

Hotarari 2021

HCL 88 2021

HCL 87 2021

HCL 86 2021

HCL 85 2021

HCL 84 2021

HCL 83 2021

HCL 82 2021

HCL 81 2021

HCL 80 2021

HCL 79 2021

HCL 78 2021

HCL 77 2021

HCL 76 2021

HCL 75 2021

HCL 74 2021

HCL 73 2021

HCL 72 2021

HCL 71 2021

HCL 70 2021

HCL 69 2021

HCL 68 2021

HCL 67 2021

HCL 66 2021

HCL 65 2021

HCL 64 2021

HCL 63 2021

HCL 62 2021

HCL 61 2021

HCL 60 2021

HCL 59 2021

HCL 58 2021

HCL 57 2021

HCL 56 2021

HCL 55 2021

HCL 54 2021

HCL 53 2021

HCL 52 2021

HCL 51 2021

HCL 50 2021

HCL 49 2021

HCL 48 2021

HCL 47 2021

HCL 46 2021

HCL 45 2021

HCL 44 2021

HCL 43 2021

HCL 42 2021

HCL 41 2021

HCL 40 2021

HCL 39 2021

HCL 38 2021

HCL 37 2021

HCL 36 2021

HCL 35 2021

HCL 34 2021

HCL 33 2021

HCL 32 2021

HCL 31 2021

HCL 30 2021

HCL 29 2021

HCL 28 2021

HCL 27 2021

HCL 26 2021

HCL 25 2021

HCL 24 2021

HCL 23 2021

HCL 22 2021

HCL 21 2021

HCL 20 2021

HCL 19 2021

HCL 18 2021

HCL 17 2021

HCL 16 2021

HCL 15 2021

HCL 14 2021

HCL 13 2021

HCL 12 2021

HCL 11 2021

HCL 10 2021

HCL 09 2021

HCL 08 2021

HCL 07 2021

HCL 06 2021

HCL 05 2021

HCL 04 2021

HCL 03 2021

HCL 02 2021

HCL 01 2021

Hotarari 2020

HCL 57 2020

HCL 56 2020

HCL 55 2020

HCL 54 2020

HCL 53 2020

HCL 52 2020

HCL 51 2020

HCL 50 2020

HCL 49 2020

HCL 48 2020

HCL 47 2020

HCL 46 2020

HCL 45 2020

HCL 44 2020

HCL 43 2020

HCL 42 2020

HCL 41 2020

HCL 40 2020

HCL 39 2020

HCL 38 2020

HCL 37 2020

HCL 36 2020

HCL 33 2020

HCL 32 2020

HCL 31 2020

HCL 30 2020

HCL 29 2020

HCL 28 2020

HCL 27 2020

HCL 26 2020

HCL 25 2020

HCL 24 2020

HCL 23 2020

HCL 22 2020

HCL 21 2020

HCL 20 2020

HCL 19 2020

HCL 18 2020

HCL 17 2020

HCL 16 2020

HCL 15 2020

HCL 14 2020

HCL 13 2020

HCL 12 2020

HCL 11 2020

HCL 10 2020

HCL 09 2020

HCL 08 2020

HCL 07 2020

HCL 06 2020

HCL 05 2020

HCL 04 2020

HCL 03 2020

HCL 02 2020

HCL 01 2020

Hotarari 2019

HCL 64 2019

HCL 63 2019

HCL 62 2019

HCL 61 2019

HCL 60 2019

HCL 59 2019

HCL 58 2019

HCL 57 2019

HCL 56 2019

HCL 55 2019

HCL 54 2019

HCL 53 2019

HCL 52 2019

HCL 51 2019

HCL 50 2019

HCL 49 2019

HCL 48 2019

HCL 47 2019

HCL 46 2019

HCL 45 2019

HCL 44 2019

HCL 43 2019

HCL 42 2019

HCL 41 2019

HCL 40 2019

HCL 39 2019

HCL 38 2019

HCL 37 2019

HCL 36 2019

HCL 35 2019

HCL 34 2019

HCL 33 2019

Registrul pentru evidenta Proiectelor de Dispozitii ale Consiliului Local

Registrul pentru evidenta Hotararilor Consiliului Local