Proiecte de acte administrative

Proiect de hotărâre nr.10 din 26.01.2024 privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare

Proiect de hotararea nr.9 din 26.01..2024 privind acordarea de la bugetul local a unui sprijin financiar pentru Parohia Cristeasca

Proiect de hotărâre nr.8 din 26.01.2024 privind inițierea procedurii de închiriere a unor suprafete de pașune

Proiect de hotărăre nr.6 din 23.01.2024 privind aprobarea devizului general Construire pod peste râul Cricovul Dulce satul Cristeasca comuna Cornești, județul Dâmbovița

Proiect de hotărâre nr.5 din 23.01.2024 privind aprobarea achiziționării serviciului de consultanță în vederea întocmirii documentației pentru înființarea organizare

Proiect de hotărâre nr.4 din 23.01.2024 privind înființarea Serviciului Public de gestionare a câinilor fără stăpân în comuna Cornești, aprobarea modalității de gestiune și a documentației necesare

Proiect de hotărâre nr.3 din 12.01.2024 privind apartenența unor bunuri la domeniul public al comunei Cornești, județul Dâmbovița

Proiect de hotărâre nr.2 din 12.01.2024 privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de asociere nr. 359.664 din 09.10.2012

Proiect de hotărâre nr.1din 12.01.2024 privind aprobarea bugetului pentru anul 2024

Proiect de hotărâre nr.98 din 28.12.2023 privind validarea dispoziției nr.614 din 21.12.2023 a dispoziției nr.615 din 27.12.2023

Proiect de hotărâre nr.95 din 12.13.2023 privind rectificarea bugetului local pe trim.IV pentru anul 2023

Proiect de hotărâre nr.93 din 08.12.2023 privind apartenența unor bunuri la domeniul public al comunei Corneștijudețul Dâmbovița

Proiect de hotărâre nr.91din 07.12.2023 privind organizarea rețelei scolare pentru anul scolar 2024-2025

Proiect de hotărăre nr.90 din 06.12.2023 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general ”Construire pod peste râul Cricovul Dulce satul Ungureni comuna Cornești județul Dâmbovița

Proiect de hotărâre nr.89 din 06.12.2023 privind rectificarea bugetului local pe trim.IV pentru anul 2023

Proiect de hotărâre nr.88 din 06.12.2023 privind aprobarea noi durate de implementare a obiectivului „ Infiinţare centru de zi pentru persoane vârstnice în comuna Corneşti, sat Frasinu”

Proiect de hotarare nr.87 din 06.12.2023 privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici la finalizarea investiției

Proiect de hotarare nr.86 din 06.12.2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă care să conducă lucrările sedinței Consiliului local

Proiect de hotărâre nr.85 din 04.12.2023 privind stabilirea și aprobarea taxei de habitat pentru anul 2023

Proiect de hotărâre nr.84 din 28.11.2023 privind aprobarea incheierii unui contract de servicii juridice

Proiect de hotărâre nr.83 din 23.11.2023 privind aprobarea noi durate de implementare a obiectivului „ Infiinţare centru de zi pentru persoane vârstnice în comuna Corneşti, sat Frasinu”

Proiect de hotarare nr.82 din 23.11.2023 privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici la finalizarea investiției

Proiect de hotărâre nr.81 din 21.11.2023 privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții al comunei Cornești

Proiect de hotarăre nr.79 din 14.11.2023 privind aprobarea Metodologiei de instituire și colectare a taxei de salubrizare

Proiect de hotărâre nr.77 din 13.11.2023 privind rectificarea bugetului local pe trim.IVpentru anul 2023

Proiect de hotărâre nr.76 din 06.11.2023 privind initierea procedurii de închiriere a bunurilor aparținând domeniului public Stație pompare , bazin acumulare apă și teren

Proiect de hotărâre nr.75 din 06.11.2023 privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de asociere nr. 2194512 din 31.03.2023

Proiect de hotărâre nr.73 din 24.10.2023 privind dezmembrarea unui teren intravilan in suprafața de 1064 mp aparținând domeniului public al comunei Cornești, județul Dâmbovița

Proiect de hotărâre nr.72 din 20.10.2023 privind validare dispoziția nr.373 din 20.10.2023

Proiect de hotărâre nr.70 din 09.10.2023 privind stabilirea nivelului impozitelor pe mijloacele de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, pentru anul fiscal 2024

Proiect de hotărâre nr.68 din 05.10.2023 privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întarziere aferente

Proiect de hotărâre nr. 67 din 21.09.2023 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al comisiei locale de ordine publică

Proiect de hotărâre nr.66 din 11.09.2023 aprobarea aderării comunei Maia la ADI apă canal Constanța

Proiect de hotărâre nr.65 din 11.09.2023 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local Cornești în Consiliul de Administrație al ȘCOLII GIMNAZIALE CORNEȘTI pentru anul școlar 2023-2024

Proiect de hotărâre nr. 64 din 06.09.2023 privind asocierea comunei CORNEȘTI prin Consiliul local CORNEȘTI, cu comuna Șirna Judeţul Prahova

Proiect de hotărâre nr.62 din 23.08.2023 privind înființarea Serviciului Public de gestionare a câinilor fără stăpân în comuna Cornești, aprobarea modalității de gestiune și a documentației necesare

Proiect de hotărâre nr.61 din 21.08.2023 privind neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contracteloracordurilor-cadru

Proiect de hotărâre nr.60 din 17.08.2023 privind aprobarea Devizului general actualizat după finalizarea procedurilor de achizitie publica

Proiect de hotărâre nr.59 din 17.08.2023 privind rectificarea bugetului local pe trim.III pentru anul 2023

Proiect de hotărâre nr.57din 08.08.2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă care să conducă lucrările sedințelor Consiliului local

Proiect de hotărâre nr.56 din 08.08.2023 privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții al comunei Cornești

Proiect de hotărâre nr.54 din 26.07.2023 pentru modificarea și completarea Hotărârii nr.7 din31.01.2023

Proiect de hotărâre nr.52 din 20.07.2023 privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al com.Corenești trim.II 2023

Proiect de hotărâre nr. 50 din 14.07.2023 privind aprobarea iniţierea procedurii de închiriere prin licitație publică a imobilului magazin Ungureni și a terenului în

Proiect de hotărâre nr.49 din 11.07.2023 privind aprobarea participării în cadrul proiectului Sistem de monitorizare și siguranță a spațiului public în Comuna Cornești

Proiect de hotarare nr.48 din 11.07.2023 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Cornești care să facă parte din comisiile de evaluare

Proiect de hotărâre nr.47 din 11.07.2023

Proiect de hotărâre nr.46 din 16.06.2023 privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții al comunei Cornești

Proiect de hotarare nr.45 din 14.06.2023 privind îndreptarea erorii materiale din art.5 al hotărârii nr. 34 din 31.05.2023

Proiect de hotărâre nr.44 din 14.06.2023 privind rectificarea bugetului local pe trim.II pentru anul 2023 cu suma de 46,83 mii lei

Proiect de hotărâre nr.43 din 29.06.2023 privind aprobarea studiului de fezabilitate a dezivului general și a indicatorilor tehnico-economici

Proiect de hotărâre nr.42 din 07.06.2023 privind completarea art.3 din Hotărârea Consiliului Local nr.30 din 31.05.2023

Proiect de hotărâre nr.41 din 30.06.2023 privind modificarea și completarea Statutului si Actului constitutiv al ADI

Proiect de hotărâre nr.40 din 29.05.2023 inchiriere sprafata de 328 mp

Proiect de hotărâre nr.39 din 29.05.2023 privind rectificarea bugetului local pe trim.II pentru anul 2023

Proiect de hotarare nr.38 din 29.05.2023 privind aderarea şi includerea comunei Cornești judeţul Dâmbovița la Parteneriatul LEADER cu denumirea GRUPUL DE ACŢI

Proiect de hotărâre nr.37 din 26.05.2023 privind dezmembrarea unui teren intravilan aparținând domeniului public al comunei Cornești

Proiect de hotărâre nr.35 din 19.05.2023 privind obiectivul de investiții „Achiziție microbuze noi electrice pentru școlile din județul Dâmbovița”

Proiect de hotărâre nr.33 din 15.05.2023 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului STUPARU Ion

Proiect de hotărâre nr.32 din 12.05.2023 inchiriere sprafata de 328 mp

Proiect de hotărâre nr.31 din 10.05.2023 privind modificarea art.1 din hotărârea nr.5 din 31.01.2023 și a anexei- contract de închiriere

Proiect de hotărâre nr.30 din 10.05.2023 privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 7 din 31.01.2023

Proiect de hotărâre nr.29 din 02.05.2023 privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții al comunei Cornești

Proiect de hotarare nr.28 din 02.05.2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Proiect de hotarăre nr.26 din 24.04.2023 privind aprobarea participării comunei Cornești la Programul privind casarea autovehiculelor uzate

Proiect de hotărâre nr.25 din 20.04.2023 privind asocierea comunei Cornești prin Consiliul local Cornești cu judetul Dâmbovita

Proiect de hotărâre nr.24 din 20.04.2023 privind rectificarea bugetului local pe trim.II pentru anul 2023

Proiect de hotarare nr.23 din 03.04.2023 privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pentru anul 2022

Proiect de hotărâre nr.22 din 03.04.2023 modificarea și completarea contractului de delegare a gestiunii Serviciulor publice de alimentare cu apă și de canalizare

Proiect de hotărâre nr.21 din 28.03.2023 privind aprobarea implementarii la nivelul comunei Cornești a proiectului “HUB de servicii MMSS-SII MMSS”

Proiect de horărâre nr.20 din 29.03.2023 privind înregistrarea în inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat a unor imobile

Proiect de hotărâre nr.19 din 09.03.2023 privind rectificarea bugetului local pe trim.I pentru anul 2023

Proiect de hotărâre nr.18 din 07. 03.2023 privind apartenența drumului de exploatare 307 tronson 2

Proiect de hotărâre nr.17 din 07.03.2023 privind apartenența unor bunuri – străzi la domeniul public al comunei Cornești

Proiect de hotărâre nr.16 din 28.02.2023 privind asocierea mobilier comunei Cornești prin Consiliul local Cornești, cu judeţul Dâmboviţa

Proiect de hotărâre nr.15 din 28.02.2023 privind asocierea comunei Cornești cu judetul Dâmbovita

Proiect de hotarare nr.14 din 27.02.2023 privind indexarea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2024

Proiect de hotărare nr.13 din 22.02.2023

Proiect de hotărâre nr. 12 din 21. 02.2023 modificarea și completarea regulamentului Serviciului de alimentare cu apă și canalizare

Proiect de hotărâre nr.11din 20.02.2023 privind rectificarea bugetului local pe trim.I pentru anul 2023

Proiect de hotarare nr.10 din 16.02.2023 aprobarea Devizului general actualizat pe surse de finanţare pentru obiectivul de investiţii ”Construire şi dotare dispensar”

Proiect de hotarâre nr.9 din 30.01.2023 privind aprobarea proiectului SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT

Proiect de hotărâre nr.8 din 17.01.2023 privind aprobarea închirierii pe perioadă determinată a terenului în suprafata de 3856 mp către CONPET S.A Ploiești

Proiect de hotărâre nr.7 din 16.01.2023 privind aprobarea devizului general actualizat și a devizului rest de executat pentru obiectivul de investiţie Construire

Proiect de hotărâre nr.6 din 16.01.2023 privind inițierea procedurii de închiriere a unor suprafete de pașune

Proiect de hotarare nr.5 din 10.01.2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă care să conducă lucrările sedințelor Consiliului local

Proiect de hotărâre nr.4 din 10.01.2023 privind modificarea și completarea Statutului si Actului constitutiv al ADI

Proiect de hotărâre nr. 3 din 06.01.2023 privind stabilirea și aprobarea taxei de habitat pentru anul 2023

Proiect de hotărâre nr.2 din 05.01.2023 privind aprobarea cotizație pentru anul 2023

Proiect de hotarare nr.1 din 03.01.2023 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2023

Proiect de hotărâre nr.60 din 12.12.2022 privind alipirea a două loturi intravilan

Proiect de hotărâre nr. 59 din 09.12.2022 privind mandatarea specială

Proiect de hotărâre nr. 58 din 09.12.2022 privind aprobare planului de actiuni

Proiect de hotărâre nr.56 din 29.12.2022 privind aprobarea incheierii unui contract de servicii juridice

Proiect de horărâre nr.55 din 28.11.2022 privind înregistrarea în inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat a suprafeței de 12,7608 ha

Proiect de hotărâre nr.54 din 28.11.2022 privind organizarea rețelei scolare pentru anul scolar 2023-2024

Proiect de hotărâre nr.53 din 28.11.2022 privind dezmembrarea unui teren extravilan având cateforia de folosință pășune aparținând domeniului public al comunei Cornești, județul Dâmbovița

Proiect de hotărâre nr.52 din 28.11.2022 privind rectificarea bugetului local pe trim.IV pentru anul 2022

Proiect de hotărâre nr.51 din 24.11.2022 privind indexarea impozitelor pe mijloacele de transport de marfă cu masa totală egală sau mai mare de 12 tone

Proiect de hotarare nr.50 din 24.11.2022 aprobarea cuantumului burselor lunare de performanta

Proiect de hotararea nr.49. din 24.11.2022 privind filmarea înregistrarea audio-video și difuzarea ședințelor Consiliului local

Proiect de hotărâre nr.48 din 22.11.2022 privind rectificarea bugetului local pe trim.IV pentru anul 2022

Proiect de hotarare nr.47 din 01.11.2022privind alegerea preşedintelui de şedinţă care să conducă lucrările sedințelor Consiliului local

Proiect de hotărâre nr. 46 din 28.10.2022 pririvind rectificarea bugetului local în trim.IV pentru anul 2022

Proiect de hotărâre nr. 45 din 25.10.2022 privind eliberarea din funcție viceprimar

Proiect de hotărâre nr.44 din 20.10.2022 privind aprobarea devizului general actualizat al obiectivului de investiții ”Modernizare drumuri de interes local în comuna Cornești, județul Dâmbovița”

Deviz general actualizat al obiectivului de investiții ”Modernizare drumuri de interes local în com.Cornești judetul Dâmbovita”

Proiect de hotarăre nr.43 din 11.10.2022 privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întarziere aferente

Proiect de hotarare validare dispoziția nr.42 din 09.2022

Adresa nr. 42.184 din 02.09.2022 și extras la data de 16.09.2022

Proiect de hotărâre nr.41 din 14.09.2022 privind rectificarea bugetului local pe trim.I pentru anul 2022

Proiect de hotărâre nr.40 din 07.09.2022 reprez scoală

Proiect de hotărâre nr.39 din 06.09.2022 privind rectificarea bugetului local pe trim.I pentru anul 2022

Adresa nr.42.184 a AJFP și contul de executie la 06.09.2022

Referat aprobare

Proiect de hotarare nr. 38 din 25.08.2022

Proiect de hotărâre nr.37 privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al com.Core trim.II 2022

Proiect de hotărare nr.36 din 11.08.2022 pentru participarea la Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public 1

Proiect de hotarare nr.34 din 29.07.2022 privind alegerea presedintelui de sedintă

Proiect de hotarâre nr.33 din 28.07.2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2023

Proiect de hotărâre nr.32 din 25.07.2022 privind aprobarea colaborării comunei Cornești cu Asociația județeană a vânătorilor și pescarilor sportivi Dâmbovița

Proiect de hotararea nr.31 din 22.07.2022 privind eliberarea din funcția de viceprimar al comunei Cornești a domnului IONIȚĂ Gheorghe și declararea vacantă a funcției de viceprimar

Proiect de hotarare nr.30aprobarea Devizului general actualizat pe surse de finanţare după finalizarea procedurilor de achiziție pentru obiectivul de investiţii 1

Proiect de hotărâre nr.29 din 21.07.2022 privind rectificarea bugetului local pe trim.III pentru anul 2022 1

Proiect de hotărâre nr.28 din 28.06.2022 privind rectificarea bugetului local pe trim.II pentru anul 2022 1

Proiect de hotărâre nr.26 din 30.05.2022 privind rectificarea bugetului local pe trim.II pentru anul 2022 1

Proiect de hotărâre nr.24din 23.05.2022 inchiriere 85,64 mp

Proiect de hotărâre nr.23 din 23.05.2022 inchiriere 85,64 mp –

Proiect de hotărâre nr.22 din 23.05.2022 inchiriere cămin cultural

Proiect de hotararea nr.19 din 13.04.2022privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiție EXTINDERE REȚEA DISTRIBUȚI

Proiect de hotărare nr.18 din 18.04.2022 privind completarea anexei 2 la hotărârea Consiliului local nr. 2531.07.2017

Proiect de hotărâre nr.17 din 13.04.2022 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general pentru obiectivul Extindere retele de gaze naturale

Proiect de Hotarare nr.16 din 20.04.2022privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiție EXTINDERE REȚEA DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA CORNEȘTI JUDEȚU

Proiect de hotararea nr.15 din 04.04.2022 privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pentru anul 2021

Proiect de hotarare nr.14 din 25.03.2022 privind aprobare PUZ

Proiect de hotărâre nr.13 din 25.03.2022 privind rectificarea bugetului local pe trim.I pentru anul 2022

Proiect de hotarare nr.8 din 09.02.2022 privind indexarea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2023

Proiect de hotărâre nr.7 din 25.01.2022 privind alegerea presedintelui de sedinta

Proiect de hotarare nr.5 din 21.01.2022 privind aprobarea Convenţiei de colaborare între Consiliul Local Cornești şi Societatea Naţională de Cruce Roşie din Rom

Proiect de hotărâre nr.1 din 10.01.2022 privind inițierea procedurii de închiriere a unor suprafete de pașune

Proiect de hotărâre nr.104 din 28.12.2021 privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiție Modernizare și eficientiz

Proiect de hotărâre nr.6 din 25.01.2022 privind aprobarea devizului general actualizat- faza proiect tehnic al obiectivului Infiinţare centru de zi

Proiect de hotararea nr.3 din 21.01.2022 privind aprobarea bugetului pentru anul 2022

anexa nr.2 la proiectul de hotărâre nr.3 din 21.01.2022 Lista de investitii 2022 (2)

anexa 1 la proiectul de hotarare nr.3 din 21.01.2022

Proiect de hotararea nr.2 din 11.01.2022 privind aprobarea bugetului pentru anul 2022 2

Anexa la proiectul de hotararea nr. 91 din 25.11.2021

Proiect de hotărâre nr. 91 din 25.11.2021 privind aprobare plan actiuni

Proiect de hotarare privind alocarea de la bugetul local a unui sprijin financiar Bisericii de ziua a șaptea din satul Cornești

Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului taxei de habitat

Proiectul de hotarare nr.86 09.11.2021 privind organizarea retelei scolare pentru anul școlar 2022-2023

Proiect de hotărâre nr.101 din 23.12.2021-pentru validarea dispozitie nr.346 din 23.12.2021

Proiect de hotărâre nr.99 din 17.12.2021privind rectificare buget local pe trim.IV

Proiect de hotărâre nr..97din 09.12.2021-pentru validarea dispozitie nr.324 din 09.12.2021

Proiect de hotărâre nr.95 din 23.11.2021 privind încheierea unui contract de servicii juridice

Proiect de hotarare nr. 94 din 25.11.2021 privind aprobarea cotizației datorată ADI Managementul integrat al deseurilor

Proiect de hotarare nr.93 din 25.11.2021 privind aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinaţie specială de salubrizare pentru anul 2022

Proiect de hotărâre nr.90 din 18.11.2021 privind aprobarea devizului general actualizat

Proiect de hotarare nr 92 din 25 noiembrie 2021 privind aprobarea bugetului creditelor interne aprobarea rectificării bugetului local in trim IV

Proiect de hotararea nr.88 din 17.11.2021 privind aprobarea aderării comunei Săcele județul Constanța la Asociației de Dezvoltare Intercomunicată Apă – Can

Proiect de hotărâre nr.86 din 17.11.2021privind rectificare buget local pe trim.IV

Proiect de hotararea nr.74 din 18.10.2021

Proiect de hotarare. nr.73 din 12.10.2021 aprobarea contului de executie pe trim.III 2021

Proiect de hotararea nr.69 din 24.09.2021 privind aprobarea modificării Hotararii nr.46 din 04.12.2015 privind aprobarea Strategiei tarifare

Anexa 1 la proiectul de hotarare nr.72 -Lista de investitii

Anexa 2 la proiectul de hotarare nr.74 din 11.10.2021- programul de investitii 2021

Proiect de hotărâre nr.58 din 09.08.2021 pentru aprobare regulament circulatie pr.hot.

Proiect de hotărâre nr.72 rectificare buget local și modificare lista de investiții

Proiect de hotărâre nr.67 din 15.09.2021 privind aprobarea de scuti de la plata majorărilor

Proiect de hotarare actualizare DG sediu administrativ

Proiect de hotararea nr.65 din 14.09.2021 privind desemnarea reprezentantilor in consiliul de administrație al Scolii (002)

Proiect de hotărâre nr.62 din 07.09.2021

Proiect de hotărâre nr.63 din 07.09.2021 aprobare deviz general actualizat pentru obiectivul de investiție ”Construire și dotare dispensar

Proiect de hotărâre nr.61 din 24.08.2021-pentru validarea dispoziţiei primarului comunei nr.202 din 23.08.2021 privind rectificarea bugetului local

Proiect de hotararea nr.60 din 23.08.2021 privind aprobarea sumei necesare pentru decontarea cheltuielilor pentru naveta

Proiect de hotararea nr.54 din 21.07.2021” -privind prelungirea valabilității documentației ”Plan urbanistic General

Proiect de hotărâre nr.55 din 22.07.2021 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea cheltuielilor pentru naveta

Proiect de hotărâre nr. 46 din 25.06.2021 privind întocmire documentație PUG și RLU

Proiect de hotărâre nr. 49 din 30.06.2021 privind schimbare destinție unor imobile

Proiect de hotarare nr. 48 din 29.06.2021 privind desemnare consilier local responsabil cu afacerile europene

DG corectat Amenajare centru civic

Proiect de hotărâre nr.44 din 16.06.2021

Proiect de hotărare nr.43 din 16.06.2021

Proiect de hotarare nr. 42 din 11.06.2021

Proiect de hotarare nr. 41 din 08. 06.2021

Proiect de hotararea nr.33 din 29.04.2021

Proiect de hotarare nr.38 din 21.05.2021

Proiect de hotararea nr.39 din 26.05.2021

Proiect de hotararea nr.36 din 13.05.2021

Proiect de hotararea nr.35 din 13 .05.2021 privind alocarea de la bugetul local a sumei de 15350 lei Parohiei Hodărăști pentru Biserica Crivățu

Proiect de hotărarea nr.31 din 16.04.2021 privind aprobarea numarului și a cuantumului burselor scolare

Proiect de hotararea nr.37 din 13.05.2021 privind rectificarea bugetului local în trim.II pentru anul 2021

Proiect de hotarare presedinte de sedinta

Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei trim.I

Anunț strategie

Anunț strategieStrategie Cornesti_final corectat 27.04.2021

Proiect de hotararea privind aprobarea strategie de dezvoltare a comunei Cornesti judetul Dambovita pentru perioada 2021-2027”

Proiect de hotarare 29

Proiect de hotarare 28

Proiect de hotarare 27

Proiect de hotarare 26

Proiect de hotarare 25

Documentatie proiect hot infiintare SIP si aprobarea modalitatii de gestiune

Proiect de hotararea nr.18 din 16.03.2021 privind încheierea contului exercițiului bugetar pentru anul 2021

Proiect de hotararea nr.24 din 26.03.2021 privind aprobarea bugetului pentru anul 2021

Proiect de hotarare nr. 23 din 22.03.2021

proiect de hotărâre nr.22 din 22.03.2021

Proiect de hotarare nr. 21 din 22.03.2021

Proiect de hotărâre nr. 14 din 02.03.2021

Proiect de hotarare privind indexarea nivelurilor impozitelor si tacelor locale 2022

Proiect de hotarare nr 14 privind aprobarea completarii art 20 din Statutul cadru al ADI Apa Canal Constanta

Proiect de hotarare nr 13 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada februarie aprilie 2021

Proiect de hotarare 12 privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al dlui BADEA NICOLAE MARIN

Proiect de hotarare 11 privind neasumarea responsabilitatii pentru achizitia produselor si a contractelor de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative

Proiect de hotarare nr 10 privind aprobarea cotizatiei datorata ADI MID Dambovita

Proiect de hotarare nr 9 privind desemnare reprezentanti Consiliu Local in comisia de evaluare a performantelor profesionale ale secretarului general al comunei

Proiect de hotarare nr 8 privind initirea procedurii de inchiriere prin licitatie publica a unor pasuni ce apartin domeniului public al comunei Cornesti

Proiect de hotarare nr 7 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locala a comunei Cornesti pentru perioada 2021 2027

Strategie Cornesti_final

Anunt propuneri sugestii aprobare Strategie de Dezvoltare Locala

Proiect de hotarare nr.6 din 13.01.2021

Proiect de hotărâre nr.5 din 05.01.2021

Proiect de hotărâre nr. 2 din 04.01.2021

Proiect de hotărâre nr.1 din 04.01.2021

Anexa la Proiect de hotarare nr. 1 Plan de actiuni și lucrări

Proiect de hotarare privind aprobarea Notei conceptuale

Proiect de hotarare privind completarea si modificarea Hotararii nr 15 din 29 aprilie 2020 a Consiliului Local Cornesti

Proiect de hotarare privind modificarea anexei 2 -statul de functii ale comunei Cornești

Proiect de hotarare privind alocarea de la bugetul local a unor fonduri bisericilor de pe raza comunei Cornesti

Proiect de hotarare privind alocarea de la bugetul local a unor fonduri pentru Parohia Ibrianu

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati ai proiectului Amenajare teren de minifotbal in comuna Cornesti

Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare TRIM III 2020

Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei PUD Construire sala de sport scolara proiect tip in comuna Cornesti

Proiect de hotarare pentru validarea dispozitiei primarului comunei nr 278 din 10 dec 2020 privind rectificarea bugetului local

Proiect de hotarare privind inregistrarea comunei Cornesti in SNE de plata online a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar

Proiect de hotarare privind aprobarea Devizelor generale actualizate pentru oviectivul Construire sediu administrativ Cornesti

Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local pentru anul 2020

Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local in CA al Scolii Gimnaziale Cornesti

Proiect de hotarare privind organizarea retelei scolare pentru anul scolar 2021-2022

Proiect de hotarare privind achitarea valorii finantate din Fondul pentru Mediu achitarea contributiei proprii si cheltuielilor neeligibile la proiectul Retele de canalizare si statie de epurare

Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta

Proiect de hotarare privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale datorate bugetului local al comunei Cornesti

Proiect de hotarare privind modificare capitole ale contractelor de asociere incheiate de catre comuna Cornesti

Proiect de hotarare aprobare deviz general si deviz general rest de executat actualizat pentru obiectivul Retele de canalizare si statie de epurare in localitatile Cornesti Catunu si Hodarasti

Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local pentru anul 2020 aprobarea anexei 2 si a anexei 3

Proiect de hotarare privind modificarea structurii organizatorice si a statului de functii ale comunei Cornesti judetul Dambovita

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pentru anul 2020.

Proiect de hotarare pentru modificarea art 1 alin 2 si completarea hotararii nr 24 din 30 iunie 2020

Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare pentru trim II 2020

Proiect de hotarare privind modificarea art 4 din hotararea nr 10 din 24 februarie 2020

Proiect de hotarare privind însusirea propunerii de concesionare formulată de Valeria NEACSU

Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul privat in domeniu public al Comunei Cornesti, judetul Dambovita a terenului in suprafata de 3319 mp

Anunt

Proiect de hoterare privind aprobarea Metodologiei privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bona, la nivelul comunei Cornesti, judetul Dambovita

PROIECT DE HOTARARE pentru participarea la Programul privind sprijinirea eficientei energetice si a gestionarii inteligente a energiei in infrastructura de iluminat public pentru proiectul “Modernizarea si eficientizare sistem de iluminat public stradal in Comuna Cornesti, judetul Dambovita”

Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local pentru anul 2020

Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare pe sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare ale bugetului local pentru trim I 2020

Proiect de hotarare privind aprobarea investitiei Extindere conducta de gaze naturale in comuna Cornesti jud Dambovita

Proiect de hotarare privind aprobarea criteriilor si a metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgenta

Proiect de hotarare privind aprobarea modului de intocmire a registrului agricol pentru perioada 2020 2024

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pentru anul 2020

Proiect de hotarare privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pentru anul 2019

Proiect de hotarare privind aprobare Devize pentru obiectiv investitie Construire si dotare dispensar in comuna Cornesti

Proiect de hotarare privind completarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local Cornesti

Proiect de hotarare privind indexarea nivelurilor impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2021 si Anexa la proiectul de hotarare cu nr.3462 27.03.2020

Proiect alegerea presedintelui de sedinta

Proiect validare dispozitie primar nr 86 privind rectificarea bugetului local in trim I pentru anul 2020

Proiect privind aprobarea Planului de analiza a riscurilor la nivelul com Cornesti

Proiect de hotarare privind analiza stadiului inscrierii datelor in registrul agricol si masuri pentru eficientizarea acestei activitati

Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii comunei Cornești prin Consiliul Local Cornești cu județul Dâmbovița prin Consiliul Județean Dâmbovița

Anunt 1124 din 03.02.2020 – Proiect de hotarare privind modificarea structurii organizatorice si  a statului de functii al Comunei Cornesti

Proiectul de hotararea privind modificarea structurii organizatorice și a statului de funcții

– Anunt

Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local pentru anul 2020

Proiect hotarare privind aprobarea bugetului local pentru anul 2020

Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si indicatorilor tehnico economici ai obiectivului Construire sediu administrativ al comunei Cornesti

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru anul 2020

Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui contract de servicii juridice consultanta si asistenta juridica

Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului in trim IV pentru anul 2019

Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului taxei de habitat pentru anul 2020

Proiect de hotarare privind aprobarea cotizatiei datorata ADI MID Db

Proiect de hotarare privind organizarea retelei scolare pentru anul scolar 2020 2021

Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare

Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta

Proiect de hotarare privind reorganizarea SVSU Cornesti

Proiect de hotarare aprobare SF si indicatori tehnico economici pentru Infiintare distrib gaze naturale Bujoreanca

Proiect de hotarare aprobare devize pentru Revizuire si continuare lucrari Scoala cu cls I- IV Ibrianu

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului în trim. IV pentru anul 2019 și aprobarea modificării anexei 2 -Listei obiectivelor de investiții

Proiect de hotarâre privind validarea modificărilor aduse bugetului local conform dispoziției nr. 26321.10.2019 privind rectificarea prin majorare a bugetului local

Proiect de hotarâre privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții ale comunei Cornești, județul Dâmbovița

Proiect de hotărâre privind stabilirea de măsuri pentru organizarea, coordonarea și sprijinirea activității echipei mobile pentru intervențiile de urgență în cazurile de violență

Anexe la proiectul de hotarare privind aprobarea procedurii scutirii de la plata majorarilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale datorate bugetului local

Proiect de hotarare privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale datorate bugetului local al com Cornesti

Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al CL Cornesti

Proiect de hotarare privind atribuirea de denumiri strazilor de pe teritoriul adm al com Cornesti si aprobarea Nomenclatorului stradal