Alte documente

Registrul privind inregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative

Registrul pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opinilor cu privire la proiectele Hotararilor Consiliului Local

Rapoarte de activitate

Raport pe anul 2021 al primarului privind starea economică ,socială și de mediu

Raport de activitate -IONESCU Ion -consilier local

Raport de activitate -PUȚARU Marian -consilier local

Raport de activitate -ȘERBAN Vasile -consilier local

Raport de activitate -STUPARU Ion -consilier local

Raport de activitate – IONIȚĂ Gheorghe -consilier local

Raport de activitate -BADEA Dragoș-Aurel-consilier local

Raport de activitate -BURLACU Ion -consilier local

Raport de activitate -CRĂCIUN Adrian -consilier local

Raport de activitate -CRISTEA Daniel-consilier local

Raport de activitate -CRISTEA Ion -consilier local

Raport de activitate -CRUDU Ioana -consilier local

Raport de activitate -DAN Victor -consilier local

Raport de activitate -GHEORGHE Florin-consilier local

Raport de activitate -ION Adrian -Constantin -consilier local

Raport de activitate -ION Gabriel -consilier local

Probleme de interes public

Anunț sedință ordinară 06.09.22

ANUNȚ dezbatere publica

Anexa 1 la proiectul de hotarare nr.51

Anexa 2 la proiectul de hotarare nr.51

Anexa 1 la proiectul de hotarare nr.56

Anexa 2 la proiectul de hotarare nr.56

Proiect de hotarare privind analiza stadiului privind înscrierea datelor în registrul agricol

Proiect de hotarare privind aprobarea executie bugetare pentru trim.II

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pentru anul 2021 ,aprobarea anexei 2 și a anexei 3

Proiect de hotararea privind acordare de la bugetul local al uni sprijin financiar

Anunt sedinta ordinara din data de 27.06.2021

Programul de investitii 2021

ANEXA 1 BUGET

LISta de investitii 2021

Publicatie

ANUNT

Proiecte de acte administrative

Adresa nr. 42184 din 02.09.2022 și extras la data de 16.09.2022

Proiect de hotărâre nr.41 din 14.09.2022 privind rectificarea bugetului local pe trim.I pentru anul 2022

Proiect de hotărâre nr.40 din 07.09.2022 reprez scoală

Proiect de hotărâre nr.39 din 06.09.2022 privind rectificarea bugetului local pe trim.I pentru anul 2022

Adresa nr.42184 a AJFP și contul de executie la 06.09.2022

Referat aprobare

Proiect de hotarare

Proiect de hotărâre nr.37 privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al com.Core trim.II 2022

Anexa 1 și 2 la proiectul de hotărâre nr.37 din 11.08.2022

Proiect de hotărare nr.36 din 11.08.2022 pentru participarea la Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public 1

Proiect de hotarare nr.34 din 29.07.2022 privind alegerea presedintelui de sedintă

Proiect de hotarâre nr.33 din 28.07.2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2023

Amendament la proiectul de hotărâre nr. 33 din 28.07.2022

Anexa la proiectul de hotărâre nr.33 din 28.07.2022

Proiect de hotărâre nr.32 din 25.07.2022 privind aprobarea colaborării comunei Cornești cu Asociația județeană a vânătorilor și pescarilor sportivi Dâmbovița

Proiect de hotararea nr.31 din 22.07.2022 privind eliberarea din funcția de viceprimar al comunei Cornești a domnului IONIȚĂ Gheorghe și declararea vacantă a funcției de viceprimar

Proiect de hotarare nr.30aprobarea Devizului general actualizat pe surse de finanţare după finalizarea procedurilor de achiziție pentru obiectivul de investiţii 1

Proiect de hotărâre nr.29 din 21.07.2022 privind rectificarea bugetului local pe trim.III pentru anul 2022 1

Proiect de hotărâre nr.28 din 28.06.2022 privind rectificarea bugetului local pe trim.II pentru anul 2022 1

Proiect de hotărâre nr.26 din 30.05.2022 privind rectificarea bugetului local pe trim.II pentru anul 2022 1

Proiect de hotărâre nr.24din 23.05.2022 inchiriere 85,64 mp

Proiect de hotărâre nr.23 din 23.05.2022 inchiriere 85,64 mp –

Proiect de hotărâre nr.22 din 23.05.2022 inchiriere cămin cultural

Proiect de hotararea nr.15 din 04.04.2022 privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pentru anul 2021

Hotararea nr.16 din 20.04.2022privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiție EXTINDERE REȚEA DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA CORNEȘTI JUDEȚU

Proiect de hotărare nr.18 din 18.04.2022 privind completarea anexei 2 la hotărârea Consiliului local nr. 2531.07.2017

Proiect de hotărâre nr.17din 13.04.2022 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general pentru obiectivul Extindere retele de gaze naturale

anexa 1 la proiectul de hotarare nr.17 din 14.04.2022

anexa 2 la proiectul de hotararea nr.17 din 13.04.2022

anexa nr. 3 la proiectul de hotărâre nr. 17 din 13.04.2022

Proiect de hotararea nr.16 din 13.04.2022privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiție EXTINDERE REȚEA DISTRIBUȚI

Proiect de hotarare nr.14 din 25.03.2022 privind aprobare PUZ

Proiect de hotărâre nr.13 din 25.03.2022 privind rectificarea bugetului local pe trim.I pentru anul 2022

Proiect de hotarare nr.8 din 09.02.2022 privind indexarea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2023

Anexa la proiectul de hotarare nr.8 din 09.02.2022 impozite si taxe pentru anul 2023

Proiect de hotărâre nr.7 din 25.01.2022 privind alegerea presedintelui de sedinta

Proiect de hotarare nr.5 din 21.01.2022 privind aprobarea Convenţiei de colaborare între Consiliul Local Cornești şi Societatea Naţională de Cruce Roşie din Rom

anexe la proiectul de hotararea nr. 1 din 10.01.2022

Proiect de hotărâre nr.1 din 10.01.2022 privind inițierea procedurii de închiriere a unor suprafete de pașune

Proiect de hotărâre nr.104 din 28.12.2021 privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiție Modernizare și eficientiz

Proiect de hotărâre nr.6 din 25.01.2022 privind aprobarea devizului general actualizat- faza proiect tehnic al obiectivului Infiinţare centru de zi

Proiect de hotararea nr.3 din 21.01.2022 privind aprobarea bugetului pentru anul 2022

anexa nr.2 la proiectul de hotărâre nr.3 din 21.01.2022 Lista de investitii 2022 (2)

anexa 1 la proiectul de hotarare nr.3 din 21.01.2022

Proiect de hotararea nr.2 din 11.01.2022 privind aprobarea bugetului pentru anul 2022 2

Anexa la proiectul de hotararea nr. 91 din 25.11.2021

Proiect de hotărâre nr. 91 din 25.11.2021 privind aprobare plan actiuni

Proiect de hotarare privind alocarea de la bugetul local a unui sprijin financiar Bisericii de ziua a șaptea din satul Cornești

Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului taxei de habitat

Proiectul de hotarare nr.86 09.11.2021 privind organizarea retelei scolare pentru anul școlar 2022-2023

Proiect de hotărâre nr.101 din 23.12.2021-pentru validarea dispozitie nr.346 din 23.12.2021

Proiect de hotărâre nr.99 din 17.12.2021privind rectificare buget local pe trim.IV

Proiect de hotărâre nr..97din 09.12.2021-pentru validarea dispozitie nr.324 din 09.12.2021

Proiect de hotărâre nr.95 din 23.11.2021 privind încheierea unui contract de servicii juridice

Proiect de hotarare nr. 94 din 25.11.2021 privind aprobarea cotizației datorată ADI Managementul integrat al deseurilor

Proiect de hotarare nr.93 din 25.11.2021 privind aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinaţie specială de salubrizare pentru anul 2022

Proiect de hotărâre nr.90 din 18.11.2021 privind aprobarea devizului general actualizat

Proiect de hotarare nr 92 din 25 noiembrie 2021 privind aprobarea bugetului creditelor interne aprobarea rectificării bugetului local in trim IV

Proiect de hotararea nr.88 din 17.11.2021 privind aprobarea aderării comunei Săcele județul Constanța la Asociației de Dezvoltare Intercomunicată Apă – Can

Proiect de hotărâre nr.86 din 17.11.2021privind rectificare buget local pe trim.IV

Proiect de hotararea nr.74 din 18.10.2021

Proiect de hotarare. nr.73 din 12.10.2021 aprobarea contului de executie pe trim.III 2021

Proiect de hotararea nr.69 din 24.09.2021 privind aprobarea modificării Hotararii nr.46 din 04.12.2015 privind aprobarea Strategiei tarifare

Anexa 1 la proiectul de hotarare nr.72 -Lista de investitii

Anexa 2 la proiectul de hotarare nr.74 din 11.10.2021- programul de investitii 2021

Proiect de hotărâre nr.58 din 09.08.2021 pentru aprobare regulament circulatie pr.hot.

Proiect de hotărâre nr.72 rectificare buget local și modificare lista de investiții

Proiect de hotărâre nr.67 din 15.09.2021 privind aprobarea de scuti de la plata majorărilor

Proiect de hotarare actualizare DG sediu administrativ

Proiect de hotararea nr.65 din 14.09.2021 privind desemnarea reprezentantilor in consiliul de administrație al Scolii (002)

Proiect de hotărâre nr.62 din 07.09.2021

Proiect de hotărâre nr.63 din 07.09.2021 aprobare deviz general actualizat pentru obiectivul de investiție ”Construire și dotare dispensar

Proiect de hotărâre nr.61 din 24.08.2021-pentru validarea dispoziţiei primarului comunei nr.202 din 23.08.2021 privind rectificarea bugetului local

Proiect de hotararea nr.60 din 23.08.2021 privind aprobarea sumei necesare pentru decontarea cheltuielilor pentru naveta

Proiect de hotararea nr.54 din 21.07.2021” -privind prelungirea valabilității documentației ”Plan urbanistic General

Proiect de hotărâre nr.55 din 22.07.2021 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea cheltuielilor pentru naveta

Proiect de hotărâre nr. 46 din 25.06.2021 privind întocmire documentație PUG și RLU

Proiect de hotărâre nr. 49 din 30.06.2021 privind schimbare destinție unor imobile

Proiect de hotarare nr. 48 din 29.06.2021 privind desemnare consilier local responsabil cu afacerile europene

DG corectat Amenajare centru civic

Proiect de hotărâre nr.44 din 16.06.2021

Proiect de hotărare nr.43 din 16.06.2021

Proiect de hotarare nr. 42 din 11.06.2021

Proiect de hotarare nr. 41 din 08. 06.2021

Proiect de hotararea nr.33 din 29.04.2021

Proiect de hotarare nr.38 din 21.05.2021

Proiect de hotararea nr.39 din 26.05.2021

Proiect de hotararea nr.36 din 13.05.2021

Proiect de hotararea nr.35 din 13 .05.2021 privind alocarea de la bugetul local a sumei de 15350 lei Parohiei Hodărăști pentru Biserica Crivățu

Proiect de hotărarea nr.31 din 16.04.2021 privind aprobarea numarului și a cuantumului burselor scolare

Proiect de hotararea nr.37 din 13.05.2021 privind rectificarea bugetului local în trim.II pentru anul 2021

Proiect de hotarare presedinte de sedinta

Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei trim.I

Anunț strategie

Anunț strategieStrategie Cornesti_final corectat 27.04.2021

Proiect de hotararea privind aprobarea strategie de dezvoltare a comunei Cornesti judetul Dambovita pentru perioada 2021-2027”

Proiect de hotarare 29

Proiect de hotarare 28

Proiect de hotarare 27

Proiect de hotarare 26

Proiect de hotarare 25

Documentatie proiect hot infiintare SIP si aprobarea modalitatii de gestiune

Proiect de hotararea nr.18 din 16.03.2021 privind încheierea contului exercițiului bugetar pentru anul 2021

Proiect de hotararea nr.24 din 26.03.2021 privind aprobarea bugetului pentru anul 2021

Proiect de hotarare nr. 23 din 22.03.2021

proiect de hotărâre nr.22 din 22.03.2021

Proiect de hotarare nr. 21 din 22.03.2021

Proiect de hotărâre nr. 14 din 02.03.2021

Proiect de hotarare privind indexarea nivelurilor impozitelor si tacelor locale 2022

Proiect de hotarare nr 14 privind aprobarea completarii art 20 din Statutul cadru al ADI Apa Canal Constanta

Proiect de hotarare nr 13 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada februarie aprilie 2021

Proiect de hotarare 12 privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al dlui BADEA NICOLAE MARIN

Proiect de hotarare 11 privind neasumarea responsabilitatii pentru achizitia produselor si a contractelor de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative

Proiect de hotarare nr 10 privind aprobarea cotizatiei datorata ADI MID Dambovita

Proiect de hotarare nr 9 privind desemnare reprezentanti Consiliu Local in comisia de evaluare a performantelor profesionale ale secretarului general al comunei

Proiect de hotarare nr 8 privind initirea procedurii de inchiriere prin licitatie publica a unor pasuni ce apartin domeniului public al comunei Cornesti

Proiect de hotarare nr 7 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locala a comunei Cornesti pentru perioada 2021 2027

Strategie Cornesti_final

Anunt propuneri sugestii aprobare Strategie de Dezvoltare Locala

Proiect de hotarare nr.6 din 13.01.2021

Proiect de hotărâre nr.5 din 05.01.2021

Proiect de hotărâre nr. 2 din 04.01.2021

Proiect de hotărâre nr.1 din 04.01.2021

Anexa la Proiect de hotarare nr. 1 Plan de actiuni și lucrări

Proiect de hotarare privind aprobarea Notei conceptuale

Proiect de hotarare privind completarea si modificarea Hotararii nr 15 din 29 aprilie 2020 a Consiliului Local Cornesti

Proiect de hotarare privind modificarea anexei 2 -statul de functii ale comunei Cornești

Proiect de hotarare privind alocarea de la bugetul local a unor fonduri bisericilor de pe raza comunei Cornesti

Proiect de hotarare privind alocarea de la bugetul local a unor fonduri pentru Parohia Ibrianu

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati ai proiectului Amenajare teren de minifotbal in comuna Cornesti

Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare TRIM III 2020

Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei PUD Construire sala de sport scolara proiect tip in comuna Cornesti

Proiect de hotarare pentru validarea dispozitiei primarului comunei nr 278 din 10 dec 2020 privind rectificarea bugetului local

Proiect de hotarare privind inregistrarea comunei Cornesti in SNE de plata online a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar

Proiect de hotarare privind aprobarea Devizelor generale actualizate pentru oviectivul Construire sediu administrativ Cornesti

Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local pentru anul 2020

Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local in CA al Scolii Gimnaziale Cornesti

Proiect de hotarare privind organizarea retelei scolare pentru anul scolar 2021-2022

Proiect de hotarare privind achitarea valorii finantate din Fondul pentru Mediu achitarea contributiei proprii si cheltuielilor neeligibile la proiectul Retele de canalizare si statie de epurare

Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta

Proiect de hotarare privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale datorate bugetului local al comunei Cornesti

Proiect de hotarare privind modificare capitole ale contractelor de asociere incheiate de catre comuna Cornesti

Proiect de hotarare aprobare deviz general si deviz general rest de executat actualizat pentru obiectivul Retele de canalizare si statie de epurare in localitatile Cornesti Catunu si Hodarasti

Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local pentru anul 2020 aprobarea anexei 2 si a anexei 3

Proiect de hotarare privind modificarea structurii organizatorice si a statului de functii ale comunei Cornesti judetul Dambovita

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pentru anul 2020.

Proiect de hotarare pentru modificarea art 1 alin 2 si completarea hotararii nr 24 din 30 iunie 2020

Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare pentru trim II 2020

Proiect de hotarare privind modificarea art 4 din hotararea nr 10 din 24 februarie 2020

Proiect de hotarare privind însusirea propunerii de concesionare formulată de Valeria NEACSU

Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul privat in domeniu public al Comunei Cornesti, judetul Dambovita a terenului in suprafata de 3319 mp

Anunt

Proiect de hoterare privind aprobarea Metodologiei privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bona, la nivelul comunei Cornesti, judetul Dambovita

PROIECT DE HOTARARE pentru participarea la Programul privind sprijinirea eficientei energetice si a gestionarii inteligente a energiei in infrastructura de iluminat public pentru proiectul “Modernizarea si eficientizare sistem de iluminat public stradal in Comuna Cornesti, judetul Dambovita”

Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local pentru anul 2020

Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare pe sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare ale bugetului local pentru trim I 2020

Proiect de hotarare privind aprobarea investitiei Extindere conducta de gaze naturale in comuna Cornesti jud Dambovita

Proiect de hotarare privind aprobarea criteriilor si a metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgenta

Proiect de hotarare privind aprobarea modului de intocmire a registrului agricol pentru perioada 2020 2024

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pentru anul 2020

Proiect de hotarare privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pentru anul 2019

Proiect de hotarare privind aprobare Devize pentru obiectiv investitie Construire si dotare dispensar in comuna Cornesti

Proiect de hotarare privind completarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local Cornesti

Proiect de hotarare privind indexarea nivelurilor impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2021 si Anexa la proiectul de hotarare cu nr.3462 27.03.2020

Proiect alegerea presedintelui de sedinta

Proiect validare dispozitie primar nr 86 privind rectificarea bugetului local in trim I pentru anul 2020

Proiect privind aprobarea Planului de analiza a riscurilor la nivelul com Cornesti

Proiect de hotarare privind analiza stadiului inscrierii datelor in registrul agricol si masuri pentru eficientizarea acestei activitati

Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii comunei Cornești prin Consiliul Local Cornești cu județul Dâmbovița prin Consiliul Județean Dâmbovița

Anunt 1124 din 03.02.2020 – Proiect de hotarare privind modificarea structurii organizatorice si  a statului de functii al Comunei Cornesti

Proiectul de hotararea privind modificarea structurii organizatorice și a statului de funcții

– Anunt

Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local pentru anul 2020

Proiect hotarare privind aprobarea bugetului local pentru anul 2020

Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si indicatorilor tehnico economici ai obiectivului Construire sediu administrativ al comunei Cornesti

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru anul 2020

Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui contract de servicii juridice consultanta si asistenta juridica

Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului in trim IV pentru anul 2019

Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului taxei de habitat pentru anul 2020

Proiect de hotarare privind aprobarea cotizatiei datorata ADI MID Db

Proiect de hotarare privind organizarea retelei scolare pentru anul scolar 2020 2021

Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare

Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta

Proiect de hotarare privind reorganizarea SVSU Cornesti

Proiect de hotarare aprobare SF si indicatori tehnico economici pentru Infiintare distrib gaze naturale Bujoreanca

Proiect de hotarare aprobare devize pentru Revizuire si continuare lucrari Scoala cu cls I- IV Ibrianu

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului în trim. IV pentru anul 2019 și aprobarea modificării anexei 2 -Listei obiectivelor de investiții

Proiect de hotarâre privind validarea modificărilor aduse bugetului local conform dispoziției nr. 26321.10.2019 privind rectificarea prin majorare a bugetului local

Proiect de hotarâre privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții ale comunei Cornești, județul Dâmbovița

Proiect de hotărâre privind stabilirea de măsuri pentru organizarea, coordonarea și sprijinirea activității echipei mobile pentru intervențiile de urgență în cazurile de violență

Anexe la proiectul de hotarare privind aprobarea procedurii scutirii de la plata majorarilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale datorate bugetului local

Proiect de hotarare privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale datorate bugetului local al com Cornesti

Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al CL Cornesti

Proiect de hotarare privind atribuirea de denumiri strazilor de pe teritoriul adm al com Cornesti si aprobarea Nomenclatorului stradal

Minute

Minuta sedintei ordinare din 12.09.2022

Minuta sedintei ordinare din 31.08.2022

Minuta sedintei extraordinare convocată de îndată pentru data de 17.08.2022

Minuta sedintei ordinare din 28.07.2022

Minuta sedintei ordinare din .30.06.2022

Minuta sedintei ordinare din 31.05.2022

Minuta sedintei extraordinare din 24.05.2022

Minuta sedintei ordinare din 20.04.2022

Minuta sedintei ordinare din 31.03.2022

Minuta sedintei extraordinare concovată de îndată pentru data de 11.02.2022

Minuta sedintei ordinare din 31.01.2022

Minuta sedintei ordinare din 09.02.2022

Minuta sedintei extraordinare convocată de îndată pentru data de 20.12.2021

Minuta sedintei ordinare din 02.12.2021

Minuta sedintei extraordinare convocată de îndată pentru data de 10.11.2021

Minuta sedintei extraordinare din 05.11.2021

Minuta sedintei extraordinare convocată de îndată pentru data de 01.10.2021

Minuta sedintei ordinare din 28.10.2021

Minuta sedintei ordinare din 23.09.2021

Minuta sedintei ordinare din 11.08.2021

Minuta sedinței din data de 27.07.2021

Minuta sedintei ordinare din 22.06.2021

Minuta sedintei ordinare din 27.05.2021

Minuta sedintei ordinare din data de 22.04.2021

Minuta sedintei ordinare din 29.03.2021

minuta sedintei extraordinare convocată de îndată din 22.10.2020

minuta sedintei extraordinare convocată de îndată din 25.09.2020

minuta sedintei extraordinare convocată de îndată din 27.11.2020

minuta sedintei extraordinare convocată pentru data din 20.11.2020

Minuta sedintei extraordinare din 04.01.2021

minuta sedintei ordinare convocată în data de 13.01.2021

minuta sedintei ordinare din 25.02.2021

minuta sedintei ordinare din 26.08.2020

minuta sedintei ordinare din 28.12.2020

Minuta sedintei ordinare din 26.08.2020

Minuta sedintei ordinare din 29 iulie 2020.docx

Minuta sedintei extraordinare convocată de îndată din 09.07.2020

Minuta sedintei ordinare din 30.06.2020

Minuta sedinta ordinară 29 aprilie 2020

Minuta sedintă ordinară 28.05.2020

Minuta ședintă ordinara din 24.02.2020

Minuta sedintei ordinare a CL Cornesti din 31 martie 2020

MINUTA SEDINTA ORDINARA DIN 31 ianuarie 2020

Minuta sedintei ordinaare din 23 decembrie 2019

Minuta sedintei ordinare 14.11.2019

Minuta sedintei extraordinare 18.12.2019

Minuta sedintei Consiliului Local din 23.09.2019

Minuta sedintei Consiliului Local din 28.08.2019

Minuta sedintei Consiliului Local din 31.07.2019

Minuta sedintei Consiliului Local din 30.07.2019

Procese verbale ale sedintelor Consiliului Local

Proces verbal al ședinței ordinare din 31. 08.2022

Proces verbal al sedintei extraordinare convocată de îndată pentru data de 17.08.2022

Proces verbal al ședinței ordinare din 28. 07.2022

Proces verbal al ședinței ordinare din 30. 06.2022

Proces verbal al ședinței ordinare din 31. 05.2022 –

Proces verbal al ședinței ordinare din 20. 04.2022

Proces verbal al ședinței ordinare din 31. 03.2022

Proces verbal al ședinței extraordinare convocată de îndată din data de 11. 02.2022

Proces verbal al ședinței ordinare din 09. 02.2022

Proces verbal al ședinței ordinare din 31.01.2022 –

Proces Verbal al sedinte convocată de îndata pentru data de 20.12.2021

Proces Verbal sedinta ordinara din 02.12.2021

Proces verbal al sedinței extraordinare convocată de îndată din 05.11.2021

Proces verbal al sedinte convocată de îndata pentru data de 01.10.2021

Proces verbal al sedinței ordinare din data de 11.08.2021

Proces Verbal 27.07.2021

Procesul verbal sedinta CL din data de 22.06.2021

Proces Verbal sedință 03.06.2021

Proces Verbal 27.05.2021

Proces verbal sedință ordinară din 22.04.2021

Proces verbal sedinta ordinara din 29.03.2021

Proces Verbal 29.03.2021

Proces verbal 25.02.2021

Proces Verbal 04.01.2021

Proces Verbal 13.01.2021

Proces Verbal  28.12.2020

Proces Verbal 25.09.2020

Proces Verbal 26.08.2020

Proces Verbal 27.11.2020

Proces Verbal constituire

Proces Verbal 29.07.2020

Proces Verbal 09.07.2020

Proces verbal 30.06.2020

Proces verbal ședință ordinară din 28.05.2020

Proces verbal ședință ordinară din 29.04.2020

Proces verbal ședință ordinară din 31.03.2020

PROCES VERBAL SEDINTA CL CORNESTI DIN 24 FEBRUARIE 2020

Proces verbal incheiat in sedinta ordinara a Consiliului local Cornesti din 31 ianuarie 2020

PROCES VERBAL SEDINTA ORDINARA CLC DIN 23 DECEMBRIE 2019

PROCES VERBAL SED 18.DECEMBRIE.2019

Proces Verbal sed.CLC din data de 14.11.2019

PROCES VERBAL SED CLC 23.SEPTEMBRIE.2019

PROCES VERBAL SED CLC 28.AUGUST.2019

PROCES VERBAL SED CLC 31.OCTOMBRIE.2019

Publicatii declaratii de casatorie

PUBLICATIE CASATORIE GUTA EMIL GEORGIAN si ONICA DIANA ANDREEA

PUBLICATIE CASATORIE UNGUREANU STEFAN CRISTIAN si ARZANCEA IOANA CLAUDIA

PUBLICATIE CASATORIE STEFAN MIHAI FLORIN si PAUN MIRELA GABRIELA

PUBLICATIE CASATORIE BUNEA IONUT MARIAN si MANTA MIRELA CAMELIA

PUBLICATIE CASATORIE Anghe Silviu Georgian

PUBLICATIE CASATORIE NICULAE CONSTANTIN si IORDACHE COSMINA MADALINA

PUBLICATIE CASATORIE TOMA ALIN IONUT si BOTEA STELIANA MIRELA

PUBLICATIE CASATORIE MICU ALIN DANIEL si AVRAM ELENA NICOLETA

PUBLICATIE CASATORIE PECINGINA RADU GABRIEL si COSTACHE LAVINIA GABRIELA

PUBLICATIE CASATORIE CRISTEA EMIL si SAVA ROXANA GENTIANA

PUBLICATIE CASATORIE NICA IONUT CATALIN si POPA LAURA GEORGETA

PUBLICATIE CASATORIE TIBAN CRISTIAN COSTIN si IONITA MIHAELA ANA MARIA

PUBLICATIE CASATORIE STANCA VIOREL COSMIN si POSTIRNACEANU IOANA VALENTINA

PUBLICATIE CASATORIE RUSU GEORGE RAOL si BUSTEA GEORGIANA

PUBLICATIE CASATORIE SERBAN IONUT VALENTIN si TOADER LUIZA VALENTINA

PUBLICATIE CASATORIE BALEANU CONSTANTIN si MATEESCU IOANA

PUBLICATIE CASATORIE MICU ALEXANDRU si IONITA NICOLETA MIRABELA

PUBLICATIE CASATORIE STANCIU EMILIAN si NICULAE OANA MIHAELA

PUBLICATIE CASATORIE TUDOR NICUSOR ION si NITA CRINA FLORINA

PUBLICATIE CASATORIE BASA LEONARD NICOLAE si BEZUSHKO LILIIANA

PUBLICATIE CASATORIE OTELAS MIHAI si TATU GEORGIANA BIANCA

PUBLICATIE CASATORIE DUMITRU BOGDAN

PUBLICATIE CASATORIE RADOIAS MARINEL

PUBLICATIE CASATORIE CHIVU EMIL-MARIAN

PUBLICATIE CASATORIE MIHAI LIVIU DANIEL si STEFAN CLAUDIA VALENTINA

PUBLICATIE CASATORIE DINU COSMIN IULIAN si RADU ANA MARIA

PUBLICATIE CASATORIE MIU FLORIN VALENTIN si OPREA BIANCA MIHAELA

PUBLICATIE CASATORIE SILESCU BOGDAN IONUT si BADEA MIHAELA LUMINITA

PUBLICATIE CASATORIE PETRACHE CATALIN si IONESCU MARIA DANIELA

PUBLICATIE CASATORIE GHEORGHE IONUT SANDEL si SAVUICA AURELIA LILIANA

PUBLICATIE CASATORIE BARBU MANUEL si RADU IOANA ALEXANDRA

PUBLICATIE CASATORIE BUSTEA NICOLAE FLORIN si MIU ELENA DANIELA

PUBLICATIE CASATORIE COSTACHE LAURENTIU NICUSOR si CIRSTEA NICOLETA STELUTA

PUBLICATIE CASATORIE TOMA IONUT FLORIN si DIRZU TEODORA CLAUDIA

PUBLICATIE CASATORIE CONSTANTIN RADU CRISTIAN si PASCU DANIELA ANDRA

PUBLICATIE CASATORIE FINTEANU FLORIN DRAGOS si NEACSU DORINA NICUSOARA

PUBLICATIE CASATORIE DUMITRACHE CRISTIAN ANDREI si GHEORGHE ELENA ROXANA

PUBLICATIE CASATORIE VASILE ALEXANDRU ADRIAN si POPA ANDRA IOANA

PUBLICATIE CASATORIE CONSTANTIN MARIAN si ALEXEI MARIA VALENTINA

PUBLICATIE CASATORIE PREDA MARIN si SERBAN DORINA

PUBLICATIE CASATORIE Cristea Dan-Catalin

PUBLICATIE CASATORIE CONSTANTINESCU VLAD ALEXANDRU si BORCAN ELENA LUMINITA

PUBLICATIE CASATORIE CRISTEA RAZVAN VIRGIL si TECU MARIA VIRGINIA

PUBLICATIE CASATORIE IONICA DAN si SIMION MIHAELA GEORGIANA

PUBLICATIE CASATORIE UNGUREANU MARIN si MOISE IOANA

PUBLICATIE CASATORIE DUMITRACHE CONSTANTIN si CIOCALTEA IULIANA GRATIELA

PUBLICATIE CASATORIE PUSCOI ADRIAN si ALECU LAURA

PUBLICATIE CASATORIE CORBU SERGIU GABRIEL si STOENESCU MARIA ALEXANDRA

PUBLICATIE CASATORIE MIDASSI AMINE si STAN SIMONA ALEXANDRA

PUBLICATIE CASATORIE TUDORACHE VALENTIN-DANIEL si FEODOROV IOANA RALUCA

PUBLICATIE CASATORIE ION OVIDIU ADRIAN si COSTACHE OANA ADINA

PUBLICATIE CASATORIE DINU DANIEL si BADICA MARIA CRISTINA

PUBLICATIE CASATORIE ALDEA MARIN si BACIU ADRIANA MARIANA

PUBLICATIE CASATORIE MIHAILA CATALIN ERACLE si STOICA CATALINA ALEXANDRA

PUBLICATIE CASATORIE Dumitrache Constantin-Ninel si Nicut Niculina

PUBLICATIE CASATORIE LUNGU ALEX SI PREDA FLORENTINA

PUBLICATIE CASATORIE TATU MARIUS CRISTIAN si PETRE MADALINA

PUBLICATIE CASATORIE MANDA ION si RADU MARIA MAGDALENA

PUBLICATIE CASATORIE HELLEVAMMEN KIM ANDREW si POSTIRNACEANU ANCA MARIA

PUBLICATIE CASATORIE DESPA CRISTIAN FLORINEL si RADU MARIA CRISTINA

PUBLICATIE CASATORIE ION PETRE FLORIN si CRISTEA SIMONA

PUBLICATIE CASATORIE OPREA GABRIEL MIHAI si FANARAGIU CIORGIANA ANDREEA

PUBLICATIE CASATORIE COVEI VASILE PETRE si CALIN VALENTINA

PUBLICATIE CASATORIE IANCU ADRIAN MARIUS si STANA MARIANA

PUBLICATIE CASATORIE VASILESCU IONUT ALIN si OPREA TATIANA FLORINA

PUBLICATIE CASATORIE DIMULESCU GHEORGHE ADRIAN si GUZGANU IULIA ELENA

PUBLICATIE CASATORIE DINU FLORIN COSTEL si ENE MADALINA DIANA

PUBLICATIE CASATORIE Raicu Bogdan-Nicolae

PUBLICATIE CASATORIE RICHITEANU GEORGIAN si BEJU ESTERA IOANA 15231

PUBLICATIE CASATORIE BANICA ADRIAN RAZVAN si STAN CONSTANTA FLORENTINA 15229

PUBLICATIE CASATORIE STANCU RADU si VLAD IOANA

PUBLICATIE CASATORIE ARZANCEA CONSTANTIN si CIOBANU OANA DIANA

PUBLICATIE CASATORIE DUMITRU GHEORGHE si GHITA MITA

PUBLICATIE CASATORIE ILIE COSMIN ADRIAN si TACHE MIHAELA

PUBLICATIE CASATORIE CERNEA RADU OVIDIU si DAN IOANA

PUBLICATIE CASATORIE DINU GEORGE MARIAN si DAMIAN ALEXANDRA NICOLETA

PUBLICATIE CASATORIE MATEI PETRE MADALIN si DRAGAN GHEORGHITA

PUBLICATIE CASATORIE STEFAN GABRIEL si NEGUT MIHAELA

PUBLICATIE DE CASATORIE STEFAN CONSTANTIN si DINU FLORENTINA ISABELA

PUBLICATIE CASATORIE GRIGORE IOAN SEBASTIAN si MIHAI RAMONA MIHAELA

PUBLICATIECASATORIE TICUS GHEORGHE DANIEL si BURLACU CATALINA GEORGIANA

PUBLICATIE CASATORIE STOICA ADRIAN si SIRBU ILEANA

PUBLICATIE CASATORIE CONSTANTIN GEORGE ALEXANDRU si STANCIU ANA MARIA CRISTINA

PUBLICATIE CASATORIE ION MADALIN CONSTANTIN si LISITA GABRIELA IRINA

PUBLICATIE CASATORIE NICULAE IONUT ALIN si DEOANCA ZEYNEP DIANA

PUBLICATIE CASATORIE MOISE SAMUEL si CRISTEA MARIA-MARINA PUBLICATIE CASATORIE CONSTANTIN ALIN DANUT si CONSTANTIN DANIELA DAMARIS

PUBLICATIE CASATORIE LUNTRARU ADRIAN-EUGEN si DINU ALEXANDRA

PUBLICATIE CASATORIE PIRVU RAZVAN NICOLAE si LUPSA ANDREEA ALINA

PUBLICATIE CASATORIE LIXANDRU MARIUS FLORIAN si PETRE MIHAELA GABRIELA

PUBLICATIE CASATORIE CONSTANTIN FLORIN ANDREI si CURSARU IOANA MARIA MIRELA

PUBLICATIE CASATORIE TANASE NICOLAE si FRATEA FLORINA

PUBLICATIE CASATORIE SILESCU DRAGOS FLORIN si STOICESCU SORINA ALEXANDRA

PUBLICATIE CASATORIE LIA IONUT STEFAN si ENE BIANCA ELENA

PUBLICATIE CASATORIE HARMATH LEONARD MIHAI si OLTEANU CATALINA FILOFTEIA

PUBLICATTIE CASATORIE CONSTANTIN MARIUS-DANIEL si OPREA ANA-MARIA

PUBLICATIE CASATORIE ION FLORIN si STANCU IOANA MADALINA

PUBLICATIE CASATORIE MARINESCU CONSTANTIN si DUMITRU IONELA

PUBLICATIE CASATORIE BOBOC ION si VADUVA GEORGIANA-DACIANA