Alte documente

Registrul privind inregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative

Registrul pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opinilor cu privire la proiectele Hotararilor Consiliului Local

Probleme de interes public

Publicatie

ANUNT

Proiecte de acte administrative

Proiect de hotarare privind organizarea retelei scolare pentru anul scolar 2021-2022

Proiect de hotarare privind achitarea valorii finantate din Fondul pentru Mediu achitarea contributiei proprii si cheltuielilor neeligibile la proiectul Retele de canalizare si statie de epurare

Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta

Proiect de hotarare privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale datorate bugetului local al comunei Cornesti

Proiect de hotarare privind modificare capitole ale contractelor de asociere incheiate de catre comuna Cornesti

Proiect de hotarare aprobare deviz general si deviz general rest de executat actualizat pentru obiectivul Retele de canalizare si statie de epurare in localitatile Cornesti Catunu si Hodarasti

Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local pentru anul 2020 aprobarea anexei 2 si a anexei 3

Proiect de hotarare privind modificarea structurii organizatorice si a statului de functii ale comunei Cornesti judetul Dambovita

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pentru anul 2020.

Proiect de hotarare pentru modificarea art 1 alin 2 si completarea hotararii nr 24 din 30 iunie 2020

Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare pentru trim II 2020

Proiect de hotarare privind modificarea art 4 din hotararea nr 10 din 24 februarie 2020

Proiect de hotarare privind însusirea propunerii de concesionare formulată de Valeria NEACSU

Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul privat in domeniu public al Comunei Cornesti, judetul Dambovita a terenului in suprafata de 3319 mp

Anunt

Proiect de hoterare privind aprobarea Metodologiei privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bona, la nivelul comunei Cornesti, judetul Dambovita

PROIECT DE HOTARARE pentru participarea la Programul privind sprijinirea eficientei energetice si a gestionarii inteligente a energiei in infrastructura de iluminat public pentru proiectul “Modernizarea si eficientizare sistem de iluminat public stradal in Comuna Cornesti, judetul Dambovita”

Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local pentru anul 2020

Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare pe sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare ale bugetului local pentru trim I 2020

Proiect de hotarare privind aprobarea investitiei Extindere conducta de gaze naturale in comuna Cornesti jud Dambovita

Proiect de hotarare privind aprobarea criteriilor si a metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgenta

Proiect de hotarare privind aprobarea modului de intocmire a registrului agricol pentru perioada 2020 2024

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pentru anul 2020

Proiect de hotarare privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pentru anul 2019

Proiect de hotarare privind aprobare Devize pentru obiectiv investitie Construire si dotare dispensar in comuna Cornesti

Proiect de hotarare privind completarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local Cornesti

Proiect de hotarare privind indexarea nivelurilor impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2021 si Anexa la proiectul de hotarare cu nr.3462 27.03.2020

Proiect alegerea presedintelui de sedinta

Proiect validare dispozitie primar nr 86 privind rectificarea bugetului local in trim I pentru anul 2020

Proiect privind aprobarea Planului de analiza a riscurilor la nivelul com Cornesti

Proiect de hotarare privind analiza stadiului inscrierii datelor in registrul agricol si masuri pentru eficientizarea acestei activitati

Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii comunei Cornești prin Consiliul Local Cornești cu județul Dâmbovița prin Consiliul Județean Dâmbovița

Anunt 1124 din 03.02.2020 – Proiect de hotarare privind modificarea structurii organizatorice si  a statului de functii al Comunei Cornesti

Proiectul de hotararea privind modificarea structurii organizatorice și a statului de funcții

– Anunt

Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local pentru anul 2020

Proiect hotarare privind aprobarea bugetului local pentru anul 2020

Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si indicatorilor tehnico economici ai obiectivului Construire sediu administrativ al comunei Cornesti

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru anul 2020

Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui contract de servicii juridice consultanta si asistenta juridica

Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului in trim IV pentru anul 2019

Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului taxei de habitat pentru anul 2020

Proiect de hotarare privind aprobarea cotizatiei datorata ADI MID Db

Proiect de hotarare privind organizarea retelei scolare pentru anul scolar 2020 2021

Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare

Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta

Proiect de hotarare privind reorganizarea SVSU Cornesti

Proiect de hotarare aprobare SF si indicatori tehnico economici pentru Infiintare distrib gaze naturale Bujoreanca

Proiect de hotarare aprobare devize pentru Revizuire si continuare lucrari Scoala cu cls I- IV Ibrianu

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului în trim. IV pentru anul 2019 și aprobarea modificării anexei 2 -Listei obiectivelor de investiții

Proiect de hotarâre privind validarea modificărilor aduse bugetului local conform dispoziției nr. 26321.10.2019 privind rectificarea prin majorare a bugetului local

Proiect de hotarâre privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții ale comunei Cornești, județul Dâmbovița

Proiect de hotărâre privind stabilirea de măsuri pentru organizarea, coordonarea și sprijinirea activității echipei mobile pentru intervențiile de urgență în cazurile de violență

Anexe la proiectul de hotarare privind aprobarea procedurii scutirii de la plata majorarilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale datorate bugetului local

Proiect de hotarare privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale datorate bugetului local al com Cornesti

Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al CL Cornesti

Proiect de hotarare privind atribuirea de denumiri strazilor de pe teritoriul adm al com Cornesti si aprobarea Nomenclatorului stradal

Minute

Minuta sedintei ordinare din 26.08.2020

Minuta sedintei ordinare din 29 iulie 2020.docx

Minuta sedintei extraordinare convocată de îndată din 09.07.2020

Minuta sedintei ordinare din 30.06.2020

Minuta sedinta ordinară 29 aprilie 2020

Minuta sedintă ordinară 28.05.2020

Minuta ședintă ordinara din 24.02.2020

Minuta sedintei ordinare a CL Cornesti din 31 martie 2020

MINUTA SEDINTA ORDINARA DIN 31 ianuarie 2020

Minuta sedintei ordinaare din 23 decembrie 2019

Minuta sedintei ordinare 14.11.2019

Minuta sedintei extraordinare 18.12.2019

Minuta sedintei Consiliului Local din 23.09.2019

Minuta sedintei Consiliului Local din 28.08.2019

Minuta sedintei Consiliului Local din 31.07.2019

Minuta sedintei Consiliului Local din 30.07.2019

Procese verbale ale sedintelor Consiliului Local

Proces Verbal 29.07.2020

Proces Verbal 09.07.2020

Proces verbal 30.06.2020

Proces verbal ședință ordinară din 28.05.2020

Proces verbal ședință ordinară din 29.04.2020

Proces verbal ședință ordinară din 31.03.2020

PROCES VERBAL SEDINTA CL CORNESTI DIN 24 FEBRUARIE 2020

Proces verbal incheiat in sedinta ordinara a Consiliului local Cornesti din 31 ianuarie 2020

PROCES VERBAL SEDINTA ORDINARA CLC DIN 23 DECEMBRIE 2019

PROCES VERBAL SED 18.DECEMBRIE.2019

Proces Verbal sed.CLC din data de 14.11.2019

PROCES VERBAL SED CLC 23.SEPTEMBRIE.2019

PROCES VERBAL SED CLC 28.AUGUST.2019

PROCES VERBAL SED CLC 31.OCTOMBRIE.2019

Publicatii declaratii de casatorie

PUBLICATIE CASATORIE CERNEA RADU OVIDIU si DAN IOANA

PUBLICATIE CASATORIE DINU GEORGE MARIAN si DAMIAN ALEXANDRA NICOLETA

PUBLICATIE CASATORIE MATEI PETRE MADALIN si DRAGAN GHEORGHITA

PUBLICATIE CASATORIE STEFAN GABRIEL si NEGUT MIHAELA

PUBLICATIE DE CASATORIE STEFAN CONSTANTIN si DINU FLORENTINA ISABELA

PUBLICATIE CASATORIE GRIGORE IOAN SEBASTIAN si MIHAI RAMONA MIHAELA

PUBLICATIECASATORIE TICUS GHEORGHE DANIEL si BURLACU CATALINA GEORGIANA

PUBLICATIE CASATORIE STOICA ADRIAN si SIRBU ILEANA

PUBLICATIE CASATORIE CONSTANTIN GEORGE ALEXANDRU si STANCIU ANA MARIA CRISTINA

PUBLICATIE CASATORIE ION MADALIN CONSTANTIN si LISITA GABRIELA IRINA

PUBLICATIE CASATORIE NICULAE IONUT ALIN si DEOANCA ZEYNEP DIANA

PUBLICATIE CASATORIE MOISE SAMUEL si CRISTEA MARIA-MARINA PUBLICATIE CASATORIE CONSTANTIN ALIN DANUT si CONSTANTIN DANIELA DAMARIS

PUBLICATIE CASATORIE LUNTRARU ADRIAN-EUGEN si DINU ALEXANDRA

PUBLICATIE CASATORIE PIRVU RAZVAN NICOLAE si LUPSA ANDREEA ALINA

PUBLICATIE CASATORIE LIXANDRU MARIUS FLORIAN si PETRE MIHAELA GABRIELA

PUBLICATIE CASATORIE CONSTANTIN FLORIN ANDREI si CURSARU IOANA MARIA MIRELA

PUBLICATIE CASATORIE TANASE NICOLAE si FRATEA FLORINA

PUBLICATIE CASATORIE SILESCU DRAGOS FLORIN si STOICESCU SORINA ALEXANDRA

PUBLICATIE CASATORIE LIA IONUT STEFAN si ENE BIANCA ELENA

PUBLICATIE CASATORIE HARMATH LEONARD MIHAI si OLTEANU CATALINA FILOFTEIA

PUBLICATTIE CASATORIE CONSTANTIN MARIUS-DANIEL si OPREA ANA-MARIA

PUBLICATIE CASATORIE ION FLORIN si STANCU IOANA MADALINA

PUBLICATIE CASATORIE MARINESCU CONSTANTIN si DUMITRU IONELA

PUBLICATIE CASATORIE BOBOC ION si VADUVA GEORGIANA-DACIANA