Legea nr. 544/2001 si Legea nr. 52/2003

Raport privind transparența decizională în administrația publică pentru anul 2022

RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTARII LEGII NR 544 DIN 2001 IN ANUL 2022

RAPORT DE ACTIVITATE LEGEA 544 DIN 2001 IN ANUL 2022

RAPORT PRIVIND ACCESUL LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC ANUL 2022

BUTETIN INFORMATIV

LISTA CUPRINZAND CATEGORIILE DE DOCUMENTE PRODUSE SI SAU GESTIONATE PRIN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI

LISTA DOCUMENTE DE INTERES PUBLIC

MODEL CERERE INFORMATII DE INTERES PUBLIC

MODEL RECLAMATIE ADMINISTRATIVA 2

MODEL RECLAMATIE ADMINISTRATIVA 1

BUTETIN INFORMATIV

Raport privind transparența decizională în administrația publică pentru anul 2021

RAPORT PRIVIND ACCESUL LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC IN ANUL 2021

RAPORT ACTIVITATE LG 544

RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTARII LEGII 544 DIN 2001 IN ANUL 2021

RAPORT PRIVIND TRANSPARENTA DECIZIONALA IN ADMINISTRATIA PUBLICA CONFORM LEGII NR 52 DIN 2003

Raport de activitate pentru anul 2020 întocmit conform art 5 alin 3 din Legea nr 544 din 2001

Raport de evaluare a implementarii Legii nr 544 din 2001 in anul 2020

Raport privind accesul la informatiile de interes public anul 2020

Raport de activitate al aparatului de specialitate al Primarului comunei Cornesti si al Serviciilor publice locale pentru anul 2019

Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 52 din 2003 în anul 2019

Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544 din 2001 în anul 2019

Raport privind accesul la informatiile de interes public in anul 2019

Raport de activitate al aparatului de specialitate al Primarului comunei Cornești și al Serviciilor publice locale pentru anul 2018 întocmit conform art. 5 alin. (3) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2018

Procedura Sistem

Ghid Procedura Sistem