Anunt la proiectul de hotarare nr.69 din 24.09.2021